FAQs Complain Problems

जन प्रतिनिधि

नगर प्रमुख

ईमेल: tekraj1000@gmail.com
फोन नं: 086400116, 9847805454

नगर उप प्रमुख

फोन नं: 086400119, 9857833199

वडा अध्यक्ष

ईमेल: swargadwarimun01@gmail.com
फोन नं: ९८५७८३६५०७

वडा अध्यक्ष

ईमेल: swargadwarimun02@gmail.com
फोन नं: +9779857832735

वडा अध्यक्ष

ईमेल: swargadwareemun3@gmail.com
फोन नं: 9857833187

वडा अध्यक्ष

ईमेल: swargadwarimun04@gmail.com
फोन नं: +9779857833891

वडा अध्यक्ष

ईमेल: girbdrmagar1@gmail.com, swargadwarimun05@gmail.com
फोन नं: 9857833305

वडा अध्यक्ष

ईमेल: swargadwarimun06@gmail.com
फोन नं: +9779847868092

वडा अध्यक्ष

ईमेल: swargadwarimun07@gmail.com
फोन नं: +9779867925667

वडा अध्यक्ष

ईमेल: swargadwarimun08@gmail.com
फोन नं: +9779847867073

वडा अध्यक्ष

ईमेल: swargadwarimun09@gmail.com
फोन नं: +9779847903730

नगर प्रवक्ता

फोन नं: 9857860660

Poll

नगरपालिकाबाट प्रदान गरिने सेवा प्रति कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?