FAQs Complain Problems

जन प्रतिनिधि

नगर प्रमुख

फोन नं: 086400116

नगर उप प्रमुख

फोन नं: 086400119

अध्यक्ष

फोन नं: ९८५७८३६५०७

Poll

सम्पति कर प्रणाली अनलाइन हुदा सेवा कस्तो लाग्छ ?