FAQs Complain Problems

जन प्रतिनिधि

नगर प्रमुख

फोन नं: 9857833508

नगर उप प्रमुख

फोन नं: 9847852932

Poll

सम्पति कर प्रणाली अनलाइन हुदा सेवा कस्तो लाग्छ ?