FAQs Complain Problems

जन प्रतिनिधि

नगर प्रमुख

फोन नं: 086400116, 9847805454

नगर उप प्रमुख

फोन नं: 086400119, 9857833199

अध्यक्ष

फोन नं: ९८५७८३६५०७

Poll

सम्पति कर प्रणाली अनलाइन हुदा सेवा कस्तो लाग्छ ?