FAQs Complain Problems

सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत

सौन्दर्य मणि सुबेदी

Image: 
ईमेल: 
suchanaadhikari@swargadwarimun.gov.np
फोन: 
086400117

मोबाइल नम्बर : ९८४९९०८८५७ / ०८६-४००११७ 

प्युठान न. पा - ०४ , प्युठान

Poll

सम्पति कर प्रणाली अनलाइन हुदा सेवा कस्तो लाग्छ ?