FAQs Complain Problems

कर तथा शुल्कहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बिज्ञापन कर ७५/७६ 03/01/2019 - 14:33
रुख बिरुवा, जीवजन्तु, कवाडी र जडिबुटी कर ७५/७६ 03/01/2019 - 14:31
व्यवसाय कर ७५/७६ 03/01/2019 - 14:29
घर बहाल कर ७५/७६ 03/01/2019 - 14:28
सम्पति कर ७५/७६ 03/01/2019 - 14:26

Poll

नगरपालिकाबाट प्रदान गरिने सेवा प्रति कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?