FAQs Complain Problems

नागरिक वडापत्र

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
नागरिक वडापत्र ७५/७६ 03/27/2019 - 10:29 PDF icon 1.pdf, PDF icon 2.pdf
नागरिक वडापत्र ७५/७६ 02/19/2019 - 13:48

Poll

नगरपालिकाबाट प्रदान गरिने सेवा प्रति कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?