FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बजेट बक्तब्य २०७९/८०

७९-८० 07/01/2022 - 16:54 PDF icon बजेट बत्तव्य.pdf

नीति तथा कार्यक्रम २०७९/८०

७९-८० 07/01/2022 - 16:53 PDF icon पुर्ण नगरप्रमुख भाषण.pdf

आ.व. २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रम

७७/७८ 09/01/2021 - 14:28 PDF icon निति तथा कार्यक्रम.pdf

आ.व. २०७७/०७८ को बजेट बक्तब्य

७७/७८ 07/05/2020 - 14:52 PDF icon Budget speech.pdf

आ.व २०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रम

७६/७७ 07/05/2019 - 11:18 PDF icon Swargadwari Mayor Speech - .pdf

आ.व २०७६/०७७ को बजेट बक्तब्य

७६/७७ 07/05/2019 - 11:16 PDF icon Budget speech.pdf

संशोधित बजेट, कार्यक्रम र निर्णयहरु

७५/७६ 03/25/2019 - 11:58 PDF icon 4th nagarsabha final.pdf

स्वर्गद्वारी नगरपालिकाको २०७५/०७६ को वजेट वक्तव्य

७५/७६ 07/03/2018 - 15:39 PDF icon Budget speech -.pdf

स्वर्गद्वारी नगरपालि वजेट तथा कार्यत्रफम

७४/७५ 11/20/2017 - 11:08 PDF icon वजेट तथा कार्यत्रम ०७४।०७५

Poll

नगरपालिकाबाट प्रदान गरिने सेवा प्रति कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?