FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ बमोजिम २०८० साल चैत्र मसान्त सम्मको सार्वजनिक गरिएको सूचनाको बिवरण ८०/८१ 04/21/2024 - 11:38 PDF icon suchanako hak chaitra.pdf
सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ बमोजिम पौष मसान्त सम्मको सार्वजनिक गरिएको सूचनाको बिवरण ८०/८१ 01/19/2024 - 16:10 PDF icon Suchana ko hak (12).pdf
स्वर्गद्वारी नगरपालिकाको जलवायु तथा विपद पाश्वचित्र २०७९ ७९-८० 12/11/2023 - 13:43 PDF icon CC_DRR_Profile_Swargadwari_Final Print.pdf
सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ बमोजिम असोज मसान्त सम्म सार्वजनिक गरिएको सूचनाको बिवरण ८०/८१ 10/19/2023 - 15:49 PDF icon Suchana ko hak (11).pdf
स्वर्गद्वारी नगरपालिकाको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिबेदन २०८० ७९-८० 07/21/2023 - 13:19 PDF icon o&m.pdf
स्वर्गद्वारी नगरपालिकाको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिबेदन २०८० ७९-८० 07/21/2023 - 13:19 PDF icon o&m.pdf
स्वर्गद्वारी नगरपालिका अपांग पाश्वचित्र ७९-८० 05/26/2023 - 11:06 PDF icon Swargadwari Mun PWD Profile_Final.pdf

Poll

नगरपालिकाबाट प्रदान गरिने सेवा प्रति कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?