FAQs Complain Problems

नगरपालिकाबाट प्रदान गरिने सेवा प्रति कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

सन्तुष्ट
60% (3 votes)
मध्यम
40% (2 votes)
असन्तुष्ट
0% (0 votes)
Total votes: 5

Poll

नगरपालिकाबाट प्रदान गरिने सेवा प्रति कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?