FAQs Complain Problems

नगरपालिकाबाट प्रदान गरिने सेवा प्रति कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

सन्तुष्ट
30% (34 votes)
मध्यम
28% (31 votes)
असन्तुष्ट
42% (47 votes)
Total votes: 112

Poll

नगरपालिकाबाट प्रदान गरिने सेवा प्रति कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?