FAQs Complain Problems

नगरपालिकाबाट प्रदान गरिने सेवा प्रति कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

सन्तुष्ट
29% (17 votes)
मध्यम
36% (21 votes)
असन्तुष्ट
36% (21 votes)
Total votes: 59

Poll

नगरपालिकाबाट प्रदान गरिने सेवा प्रति कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?