FAQs Complain Problems

टेक प्रसाद भण्डारी

ईमेल: 
tekraj1000@gmail.com
फोन / एक्टेन्सन नम्बर: 
086400116, 9847805454
शाखा/महाशाखा: 
नगर प्रमुख

Poll

नगरपालिकाबाट प्रदान गरिने सेवा प्रति कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?