FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सूचना सूचना सूचना

७७/७८ 02/23/2021 - 00:00

शिलबन्दी दरभाउ पत्र अाब्हानकाे सूचना ।

७७/७८ 01/31/2021 - 16:48

सुचना सुचना सुचना

७७/७८ 01/29/2021 - 15:25

शिलबन्दी दरभाउ पत्र अाब्हानकाे सूचना ।

७७/७८ 11/03/2020 - 15:03

कर तथा शुल्क उठाउने सम्वन्धी शिलवन्दी दरभाउ पत्र आवहानकाे सम्वन्धी सूचना ।

७७/७८ 11/02/2020 - 14:36

नदीजन्य पदार्थकाे बिक्रीका लागि शिलवन्दी दरभाउपत्र अाह्रवान सम्वन्धि सूचना

७७/७८ 10/07/2020 - 13:50

कर तथा शुल्क उठाउने सम्वन्धी शिलवन्दी दरभाउपत्र अाव्हानकाे सम्वन्धी सूचना

७७/७८ 10/07/2020 - 13:48

शिलबन्दी दरभाउ पत्र अाब्हानकाे सूचना ।

७७/७८ 09/24/2020 - 17:05

सामाग्री खरीद सम्वन्धी शिलवन्दी दरभाउ पत्र अाब्हानकाे सम्वन्धी सूचना ।

७७/७८ 09/17/2020 - 13:13

कर तथा शुल्क उठाउने सम्वन्धी शिलवन्दी दरभाउपत्र अाव्हानकाे सम्वन्धी सूचना

७७/७८ 09/16/2020 - 10:51

Pages

Poll

नगरपालिकाबाट प्रदान गरिने सेवा प्रति कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?