FAQs Complain Problems

प्रस्ताब स्वीकृतको आशयपत्र सम्बन्धि सूचना

आर्थिक वर्ष:

Poll

नगरपालिकाबाट प्रदान गरिने सेवा प्रति कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?