FAQs Complain Problems

सम्पति कर प्रणाली अनलाइन हुदा सेवा कस्तो लाग्छ ?

एकदम सजिलो
67% (55 votes)
ठिकै
22% (18 votes)
अति झनझटीलो
11% (9 votes)
Total votes: 82

Poll

सम्पति कर प्रणाली अनलाइन हुदा सेवा कस्तो लाग्छ ?