FAQs Complain Problems

सम्पति कर प्रणाली अनलाइन हुदा सेवा कस्तो लाग्छ ?

एकदम सजिलो
67% (84 votes)
ठिकै
23% (29 votes)
अति झनझटीलो
10% (13 votes)
Total votes: 126

Poll

सम्पति कर प्रणाली अनलाइन हुदा सेवा कस्तो लाग्छ ?