FAQs Complain Problems

सम्पति कर प्रणाली अनलाइन हुदा सेवा कस्तो लाग्छ ?

एकदम सजिलो
66% (93 votes)
ठिकै
23% (33 votes)
अति झनझटीलो
11% (15 votes)
Total votes: 141

Poll

सम्पति कर प्रणाली अनलाइन हुदा सेवा कस्तो लाग्छ ?