FAQs Complain Problems

सम्पति कर प्रणाली अनलाइन हुदा सेवा कस्तो लाग्छ ?

एकदम सजिलो
69% (76 votes)
ठिकै
22% (24 votes)
अति झनझटीलो
9% (10 votes)
Total votes: 110

Poll

सम्पति कर प्रणाली अनलाइन हुदा सेवा कस्तो लाग्छ ?