FAQs Complain Problems

सम्पति कर प्रणाली अनलाइन हुदा सेवा कस्तो लाग्छ ?

एकदम सजिलो
60% (150 votes)
ठिकै
26% (65 votes)
अति झनझटीलो
13% (33 votes)
Total votes: 248

Poll

सम्पति कर प्रणाली अनलाइन हुदा सेवा कस्तो लाग्छ ?