FAQs Complain Problems

सम्पति कर प्रणाली अनलाइन हुदा सेवा कस्तो लाग्छ ?

एकदम सजिलो
62% (138 votes)
ठिकै
27% (60 votes)
अति झनझटीलो
12% (26 votes)
Total votes: 224

Poll

सम्पति कर प्रणाली अनलाइन हुदा सेवा कस्तो लाग्छ ?