FAQs Complain Problems

सम्पति कर प्रणाली अनलाइन हुदा सेवा कस्तो लाग्छ ?

एकदम सजिलो
70% (42 votes)
ठिकै
22% (13 votes)
अति झनझटीलो
8% (5 votes)
Total votes: 60

Poll

सम्पति कर प्रणाली अनलाइन हुदा सेवा कस्तो लाग्छ ?