FAQs Complain Problems

सम्पति कर प्रणाली अनलाइन हुदा सेवा कस्तो लाग्छ ?

एकदम सजिलो
68% (68 votes)
ठिकै
22% (22 votes)
अति झनझटीलो
10% (10 votes)
Total votes: 100

Poll

सम्पति कर प्रणाली अनलाइन हुदा सेवा कस्तो लाग्छ ?