FAQs Complain Problems

सम्पति कर प्रणाली अनलाइन हुदा सेवा कस्तो लाग्छ ?

एकदम सजिलो
63% (116 votes)
ठिकै
27% (49 votes)
अति झनझटीलो
10% (18 votes)
Total votes: 183

Poll

सम्पति कर प्रणाली अनलाइन हुदा सेवा कस्तो लाग्छ ?