FAQs Complain Problems

मोहन पौडेल

ईमेल: 
swargadwarimunicipality01@gmail.com
फोन / एक्टेन्सन नम्बर: 
086400101, 9857836101
शाखा/महाशाखा: 
प्रशासन शाखा

Poll

नगरपालिकाबाट प्रदान गरिने सेवा प्रति कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?