FAQs Complain Problems

खगेश्वर अधिकारी

फोन / एक्टेन्सन नम्बर: 
९७४८५०२३२०

Poll

नगरपालिकाबाट प्रदान गरिने सेवा प्रति कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?