FAQs Complain Problems

करारमा कर्मचारीको पद पूर्ति गर्ने सम्बन्धि सुचनाको त्रुटी सच्चाइएको सम्बन्धि सूचना

आर्थिक वर्ष:

Poll

नगरपालिकाबाट प्रदान गरिने सेवा प्रति कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?