FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

बार्षिक समिक्षा गोष्ठी सम्पन्न

मिति २०७५/०६/०४ गते स्वर्गद्वारी नगरपालिका ३ मा बार्षिक समिक्षा गोष्ठी सम्पन्न ।

संबिधान दिवश राष्ट्रिय दिवशको रुपमा मनाइयो ।

मिति २०७५/०६/०३ गते संबिधान दिवश राष्ट्रिय दिवशको रुपमा मनाइयो ।

उपस्थिति सम्बन्धमा

यश स्वर्गद्वारी नगरकार्यपालिकाको निर्णय अनुसार स्वर्गद्वारी नगरपालिकाको आ.ब. २०७४/०७५ को बिकास कार्यक्रमहरुको बार्षिक समिक्षा तथा खर्च सार्बजनिक कार्यक्रम तपशिल बमोजिम हुने भएकोले सो कार्यक्रममा उपस्थितिको लागि सम्पुर्ण नगरबासीहरुमा यो सुचना जारी गरिन्छ।
तपसिल
मिति: २०७५/०६/०४

गरिब परिचय पत्र वितरण

मिति २०७५ /०४/१६ गते बुधबार स्वर्गद्वारी नगरपालिका वडा नं ८ बर्जिवाङ मा गरिब घर धुरी परिचय पत्र वितरण कार्यक्रम स्वर्गद्वारी नगरपालिकाको  नगर प्रमुख श्री नेत्र बहादुर रोका क्षेत्री ज्यूको अध्यक्षतामा करिब २२ गरिब  परिचय पत्र वितरण गरियो ।

स्वर्गद्वारी नगरपालिकाकाे आर्थिक एेन - २०७५

स्वर्गद्वारी नगरपालिकाकाे  आर्थिक एेन - २०७५

दस्तावेज: 

जलवायु परिबत॔न बाताबरण संरक्षण

स्वग॔द्वारी नगरपालिकाका नगर प्रमुख श्री नेत्र बहादुर रोका क्षेत्रीबाट जलवायु परिबत॔न बातावरण संरक्षण तथा पूण॔ सरसफाई सम्बन्धी अभिमुखीकरण उद्घाटन

Pages

Poll

सम्पति कर प्रणाली अनलाइन हुदा सेवा कस्तो लाग्छ ?