FAQs Complain Problems

बेरोजगार व्यक्तिहरुको प्रथामिकरणको सुची प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा ।

आर्थिक वर्ष:

Poll

नगरपालिकाबाट प्रदान गरिने सेवा प्रति कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?