FAQs Complain Problems

बिष्णु प्रसाद गोराथोकी

ईमेल: 
swargadwarimunicipality01@gmail.com
फोन / एक्टेन्सन नम्बर: 
9844962550
शाखा/महाशाखा: 
योजना तथा अनुगमन शाखा

Poll

नगरपालिकाबाट प्रदान गरिने सेवा प्रति कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?