FAQs Complain Problems

जानकारी सम्बन्धमा (वडा कार्यालय सबै, पत्रमा भए बमोजिम प्रचार प्रसार गर्नुहुन)

आर्थिक वर्ष:

Poll

सम्पति कर प्रणाली अनलाइन हुदा सेवा कस्तो लाग्छ ?