FAQs Complain Problems

आ.व २०७९/८० को माहालेखा प्रतिबेदनको प्रारम्भिक प्रतिबेदन

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष:

Poll

नगरपालिकाबाट प्रदान गरिने सेवा प्रति कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?