FAQs Complain Problems

ताजा खबर

स्वर्गद्वारी मन्दिर

Read More

स्वर्गद्वारी नगरपालिकाको चौथो नगरसभा

Read More

स्वर्गद्वारी नगरपालिकाकाे आधिकारीक वेभसाइडमा यहाँहरूलाइ हार्दिक स्वागत छ ।

स्वर्गद्वारी नगरपालिका नेपालकाे प्रदेश नं. ५ अन्तर्गत प्यूठान जिल्लामा पर्दछ । भाैगाेलिक  हिसाबले ८००३६'००" देखि ८२०४८'३०" पूर्वी देशान्तर र  २८०३०'०५" देखि २८०१२'३०" उतरी अक्षांश सम्म फैिलयर रहेकाे २२४,७० वर्ग. कि.मी.

नेपालमै पहिलो पटक नयाँ प्रबिधि भित्र्याउन सफल नगर प्रमुख ।

स्वर्गद्वारी नगरपालिकाले ड्रो+न मार्फत खकार संकलन गरि क्षयरोग जाँच गर्ने प्रविधि भित्र्याउन सफल भएको छ। पाइलट बिहिन हवाई यन्त्र (ड्रन ) ले स्वार्गद्वारी नगरपालिकाका सबै वडा हरुमा रहेको स्वस्थ चौकी हरुमा गइ संकास्पद ब्यक्तिहरुको खकार संकलन गरि प्राथमिक स्वस्थ्य केन्द्र भिङ्ग्रीमा ल्याउने छ र उक्त खकारलाई Gene xpert machine बाट तुरुन्तै क्षयरोग पत्ता लगाउन सकिने छ। Gene xpert machine बाट क्षयरोग मात्र नभई HIV लागाएतका १०/१२ वटा थप रोगहरु जाँच गर्न सकिने छ।तर यसको लागि फरक फरक Cartridge को प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ।अहिले क्षयरोगको मात्रै जाँच गर्न यो प्रबिधि भित्र्याइएको हो। यो ड्रन बाट संकलन गरिने प्रबिधि नेपालमै पहिलो पटक यश नगरपालिकामा भित्र्याइएको हो । यस प्रबिधिका अन्य थप सुबिधाहरु पनि रहेका छ्न ।

 

http://swargadwarimun.gov.np/content/%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%AE%E0%A5%88-%E0%A4%AA%E0%A4%B9%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A5%8B-%E0%A4%AA%E0%A4%9F%E0%A4%95-%E0%A4%A8%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%81-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%A7%E0%A4%BF-%E0%A4%AD%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%89%E0%A4%A8-%E0%A4%B8%E0%A4%AB%E0%A4%B2-%E0%A4%A8%E0%A4%97%E0%A4%B0-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%AE%E0%A5%81%E0%A4%96-%E0%A5%A4

सूचना तथा समाचार

जन प्रतिनिधि

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
लेखा अधिकृत
सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत
इन्जिनियर
शाखा अधिकृत
कम्प्युटर अपरेटर
स्वकीय सचिव

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- सम्पति कर
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- दर्ता फाट, राजस्व फाट, योजना फाट
सेवा दिने कार्यालयः- स्वर्गद्वारी नगरपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- आर्थिक ऎन बमोजिम
आवश्यक कागजातहरुः-

१. कर चुक्ता प्रमाण पत्र

२. नागरिकता को प्रतिलिपि

३. पासपोर्ट साइजको फोटो २ वटा

४. निवेदन

५. नगरपालिका भित्र जग्गा भए तिरो तिरेको रसिद

६. घर भाडामा भए घर भाडा सम्झौता पत्र

७. लाल पुर्जाको प्रतिलिपि

८. अन्य कुनैमा दर्ता भए सो को प्रतिलिपि जस्तै: आन्तरिक राजस्व बिभाग, घरेलु आदि

 

सेवा प्रकारः- सम्पति कर
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- राजस्व प्रमुख
सेवा दिने कार्यालयः- नगरपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- आर्थिक ऎन बमोजिम
आवश्यक कागजातहरुः-

१. जग्गा धनीको नागरिकताको प्रतिलिपि

२. लाल पुर्जाको प्रतिलिपि

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- प्रक्रिया पुरा गरी सूचकले सूचना दिएकै दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन भित्र ।
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानीय पञ्जिकाधिकारी, पञ्जिकरण एकाई ।
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित वडा कार्यालय ।
सेवा शुल्कः- रू १५ निवेदन दस्तुर, ३५ दिन भित्र दर्ता गर्दा नि:शुल्क, १०० दिन भित्र रू १००, सो भन्दा माथि रू १२५
आवश्यक कागजातहरुः-

१) निवेदन पत्र

२) दुलाहा र दुलहीको नागरिकता

३) दुलहीले नागरिकता नलिएको खण्डमा पतिको नागरिकता,

४) माईती तर्फ वावु-आमाको नागरिकता

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- प्रक्रिया पुरा गरी सूचकले सूचना दिएकै दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानीय पञ्जिकाधिकारी, पञ्जिकरण एकाई
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- निवेदन दस्तुर रू १०, ३५ दिनभित्र निःशुल्क, सोभन्दा माथि रु १०० ।-
आवश्यक कागजातहरुः-

१) मृतकको नागरिकता

२) सूचना दिने व्यक्तिको नागरिकता

३) सूचना दिने व्यक्ति एकाघरको उमेर पुगेको मूख्य व्यक्ति हुनु पर्ने

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- क्रिया पुरा गरी सूचकले सूचना दिएकै दिन ।
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानीय पञ्जिकाधिकारी, पञ्जिकरण एकाई ।
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित वडा कार्यालय ।
सेवा शुल्कः- निवेदन दस्तुर रू १०/-, ३५ दिनभित्र निःशुल्क, सोभन्दा माथि रु १००/-
आवश्यक कागजातहरुः-

१) सम्वन्धित वच्चाको आमा÷वावुको नागरिकता ।

२) आवश्यकतानुसार सूचना दिने व्यक्तिको नागरिकता ।

३) सूचना दिने व्यक्ति एकाघरको उमेर पुगेको मूख्य व्यक्ति हुनु पर्ने । 

जानकारी