FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

अपांगता परिचय पत्र सम्वन्धी सूचना

ट्याक्टर चालककाे अावश्यकता सम्वन्धी सूचना ।

व्यवसायिक कृषकहरूकाे लागी तालिम सम्बन्धि ५ नं. प्रदेशकाे सूचना । ( निवेदन तथा अावश्यक कागजात सहित)

व्यवसायिक कृषकहरूकाे लागी तालिम सम्बन्धि ५ नं. प्रदेशकाे सूचना । ( निवेदन तथा अावश्यक कागजात सहित)