FAQs Complain Problems

सम्पति कर प्रणाली अनलाइन हुदा सेवा कस्तो लाग्छ ?

एकदम सजिलो
65% (17 votes)
ठिकै
19% (5 votes)
अति झनझटीलो
15% (4 votes)
Total votes: 26

Poll

सम्पति कर प्रणाली अनलाइन हुदा सेवा कस्तो लाग्छ ?