FAQs Complain Problems

सम्पति कर प्रणाली अनलाइन हुदा सेवा कस्तो लाग्छ ?

एकदम सजिलो
63% (22 votes)
ठिकै
23% (8 votes)
अति झनझटीलो
14% (5 votes)
Total votes: 35

Poll

सम्पति कर प्रणाली अनलाइन हुदा सेवा कस्तो लाग्छ ?