FAQs Complain Problems

कर तथा शुल्कहरु

बिज्ञापन कर

आर्थिक ऎन बमोजिम

व्यवसाय कर

आर्थिक ऎन बमोजिम

Poll

तपाईलाई नगरपालिकाको सेवा कस्तो लाग्छ ?