FAQs Complain Problems

सूचना । सुचना ।। सूचना विद्यालयहरूले तेश्राे चाैमासिक निकासा माग गर्दा तपिसलका कागजातहरू संलग्न गरी माग गर्नु हुन अनुराेध छ ।

Poll

सम्पति कर प्रणाली अनलाइन हुदा सेवा कस्तो लाग्छ ?