FAQs Complain Problems

सम्पति कर

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
राजस्व प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय: 
नगरपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्क: 
आर्थिक ऎन बमोजिम
आवश्यक कागजातहरु: 

१. जग्गा धनीको नागरिकताको प्रतिलिपि

२. लाल पुर्जाको प्रतिलिपि

Poll

सम्पति कर प्रणाली अनलाइन हुदा सेवा कस्तो लाग्छ ?