FAQs Complain Problems

क्वारेनटाईन को अवस्था

होम क्वारेनटाईनमा बसेको ६३० जना 

नगरपालिकाले स्थापना गरेको बिद्यालय क्वारेनटाईनमा बसेको ४७ जना

नगरपालिकाले स्थापना गरेको बिद्यालय क्वारेनटाईनमा बसेको व्यक्ति हरुलाई प्रति दिन २५० का दरले २१ दिन सम्मको ५२५० खाना खर्च स्वरूप नगरपालिकाले प्रदान गर्ने छ ।

Poll

सम्पति कर प्रणाली अनलाइन हुदा सेवा कस्तो लाग्छ ?